O projektu "Talking Books"

Dva su osnovna cilja projekta, opći cilj je doprinos poboljšanju kvalitete života i socijalne kohezije u Zadarskoj županiji i banjalučkoj regiji, omogućujući slijepim i slabovidnim osobama pristup obrazovanju. Poseban cilj projekta je poboljšana dostupnost usluga (knjižničnih) namijenjenih slijepim i slabovidnim osobama u Zadarskoj županiji i banjalučkoj regiji. Ciljne skupine koje će biti obuhvaćene projektom su u prvom redu slijepe i slabovidne osobe, zatim članovi udruga slijepih i slabovidnih osoba te članovi obitelji slijepih i slabovidnih osoba.

Suradnja na projektu ostvarila se između: Znanstvene knjižnice Zadar koja je vodeći partner i nositelj projekta u RH, Gradske organizacije slijepih Banja Luka koja je nositelj projekta u BIH, zatim Gradske razvojne agencije Banja Luka (CIDEA), Razvojne agencije Zadarske županije (ZADRA) i Saveza slijepih Republike Srpske.

Ukupna vrijednost samog projekta iznosi 99.889,47 EUR, a sam projekt traje od 21.03.2013. i uz dozvoljeno produženje će završiti 20.6.2014. (15 mjeseci).

Glavne aktivnosti projekta koje su planirane jesu:

Rezultati koji će proizaći iz projekta jesu: